Landbouw/voedsel

Een duurzaam voedselsysteem is gebaseerd op de volgende drie principes: natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. We zijn op zoek naar voedselsystemen die worden gekenmerkt door diversiteit en weerbaarheid, die passen bij de draagkracht van een gebied, en die onderdeel zijn van een rechtvaardig sociaal-cultureel-economisch systeem.

Het Nederlandse voedselsysteem staat wereldwijd bekend als hoogproductief en kennisintensief en is sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. De keerzijde daarvan is dat ons voedselsysteem een grote impact heeft op ons milieu, onze leefomgeving en onze gezondheid. Het leidt onder andere tot klimaatverandering, watervervuiling, bodemuitputting, verlies aan biodiversiteit en aantasting van natuurlijke ecosystemen. Ook zijn de omstandigheden waarin dieren gehouden worden en mensen werken in ons voedselsysteem veelal ontoereikend, en is het huidige voedselproductie gebouwd op een niet-volhoudbaar economisch systeem.

Het voedselsysteem is niet meer geworteld in de draagkracht van de aarde en de waarden van onze samenleving. Dat zie je terug in de manier van verkrijgen, delen, toepassen en beheren van kennis (voor verduurzaming).

Het voedselsysteem van morgen vraagt om een transitie op alle niveaus:

  • Andere manieren van het produceren en consumeren van voedsel;
  • Anders beheren van land en natuur;
  • Andere manieren van het waarderen, verwaarden en verdelen van voedsel en inkomen;
  • Andere manieren van samenwerking en collectiviteit en
  • Andere manieren van het verkrijgen, delen, toepassen en beheren van kennis.

Living labs