Wat is De Circulaire Sprong?

De Circulaire Sprong is een onderzoeksproject van de hogescholen Fontys en Avans. In dit project werken het Fontys Centre of Expertise for Sustainable & Circular Transitiion (CoE-SCT) en het Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap (BWNO). Samen werken we aan een circulaire economie in de Brabantse regio. We combineren met kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Dat doen de hogescholen niet alleen maar met de partners Brainport Smart District/Brainport Development en Midpoint Brabant. Samen zetten we Living Labs op, fysieke locaties waar praktijk, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen. Bij de start van het project waren de Living Labs van Fontys Bouw & Infra in Helmond en Textielketens in Tilburg al actief. Avans heeft daar de projecten Circular Cotton Cascade, Urban Living Lab Breda, Plaats de Kleine Aarde en Circulaire Accounting in de Bouw ingebracht.

DE 4 living lab THEMA’s

Bouw

textiel

landbouw/voedsel

data/techniek

Waarom Circulaire Sprong?

Nederland heeft als strategische doelstelling om in 2050 een 100% circulaire economie te zijn. Wat dat precies is, weten we niet en moet verder onderzocht en uitgeprobeerd worden. Wat we wel weten is dat voor die circulaire economie producten anders vormgegeven, verkocht en (her)gebruikt moeten worden en dat we daarvoor ook weer processen anders moeten vormgeven en organiseren. Veel bedrijven, grote en mkb, moeten hiervoor de kennis en netwerken nog ontwikkelen. Met De Circulaire Sprong richten we ons op het midden-en kleinbedrijf (mkb). Zuid-Nederland is innovatieve industriële regio en kent ook veel intensieve landbouwbedrijven. De regio heeft daarom een bovengemiddelde opgave om circulair te worden, en is gelukkig ook sterk georganiseerd om deze op te pakken.

Wie doen er aan mee?

De Circulaire Sprong is een consortium van (mkb)-intermediairs, kennisinstellingen en overheden met als doel een praktijkonderzoekgerichte bijdrage te leveren aan de (industriële) circulaire transitie. Want met praktijkgericht onderzoek kunnen we de complexe en andersoortige circulaire innovaties begrijpen en eigen maken. Zie tabel voor de partners.

Kernpartners:

Onderwijs en onderzoek: Fontys (FEC) (penvoerder), Avans (BWNO)
Praktijk: Brainport Smart District/Brainport Development, Midpoint Brabant

Klankbordpartners:

Onderwijs en onderzoek: Design Academy Eindhoven, Maastricht University, TU/e, Lectoraten Avans en Fontys, Hanzehogeschool, Hogeschool Saxion
Praktijk: MRE, VNO-NCW Brabant Zeeland, BOM, Provincie Noord-Brabant, Het Groene Brein, Gemeente Meierijstad, Stichting Samen tegen Voedselverspilling

Wie kunnen er aan mee doen?

Organisaties, overheden en bedrijven die een bijdrage willen leveren in de regio Zuid-Nederland met het versnellen van de circulaire transitie. Op dit moment werken we met sectoren als de bouw, textiel en de landbouw. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in digitalisering en technologie als manier om de circulaire transitie te versnellen.

Nieuws