Textiel

Het verbeterpotentieel voor de textielindustrie is enorm. Het Living Lab Circulair Textiel zet zich in voor het versnellen van de transformatie naar een duurzame circulaire textielsector. Door het opzetten van Living Labs – fysieke locaties waar werkveld, onderzoek en onderwijs bij elkaar komen – kunnen we door praktijkgericht onderzoek de complexe en andersoortige circulaire innovaties begrijpen en eigen maken.Het Living Lab Circulair Textiel is één van de vier Living Labs die worden ontwikkeld in het kader van De Circulaire Sprong. Dit kennisprogramma is een initiatief van Fontys Centre of Expertise for Sustainable & Circular Transitions en het Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. Gezamenlijk combineren we kennis en kunde op het gebied van technologie, gedrag en economie om zo de transitie naar een circulaire economie in de Brabantse regio te versnellen. Hierin werken we samen met onze partners Brainport Smart District/Brainport Development en Midpoint Brabant. Naast het Living Lab Circulair Textiel ontwikkelen we Living Labs op het gebied van bouw, landbouw & voedsel en data & techniek. Praktijkvragen vormen de basis voor de samenwerking in de living labs.

Living labs