Partners

Introtekst over partners van dit project

DCS_Samen_tegen_voedselverspilling
DCS_Up_New

Initiatiefnemers:

Fontys Hogeschool

Het Fontys Centre of Expertise for Sustainable & Circular Transitions (CoE-SCT) is de lead partner van het onderzoeksproject de Circulaire Sprong. CoE-SCT heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn. We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar voor de overgang van een lineaire naar een circulaire economie en de energietransitie. Dit doen we niet alleen. Wij werken samen met (regionale) bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en consumenten. Juist door samen te werken, kennis te delen en toe te passen, creëren we nieuwe samenwerkingsverbanden waarbinnen circulariteit kan opbloeien. Doel is ondernemers in het MKB en ondernemende burgerinitiatieven te ondersteunen in de transformatie naar duurzaamheid door middel van platforms, kennis en netwerken. CoE-SCT bestaat uit 1 leading lector, 1 onderzoeksmanager, 2 onderwijsinnovatoren, 12 lectoraten en 2 ondersteunders.

Het Lectoraat Circulaire Transitie doet onderzoek vanuit de integrale bril van sociale innovatie, nieuwe ketensamenwerkingen en technische innovaties naar de omslagmogelijkheden in regionale circulaire transities. Centraal staat participatief onderzoek naar waardensystemen en verandering in gedrag in de omslag naar een circulaire maatschappij en de creatie van circulaire professionals.

Vier onderzoekers en één lector werken hierin samen:

 • Lectoraat Circulaire Transities             Jifke Sol, lector
 • Technische innovaties                          Yvonne van Lith, senior onderzoeker
 • Nieuwe ketensamenwerkingen           Jeroen Hairwassers, Phd-onderzoeker
 • Gedrag en psychologie                         Jeske Nederstigt, senior onderzoeker
 • Voedseltransitie                                     Martin van Bendegom, senior onderzoeker
Logo_Fontys

Avans Hogeschool

Het Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap (voorheen Expertisecentrum Sustainable Business) participeert het onderzoeksproject De Circulaire Sprong met de lectoraten Nieuwe Economie en Sustainable Finance and Accounting. BWNO bestaat uit totaal 5 lectoraten met ieder een eigen lector. Daarnaast heeft BWNO nog 3 onderzoekers, onder wie een senioronderzoeker.

Het doel van BWNO is samen te onderzoeken:

 • Wat sociaal en ecologisch rechtvaardige samenlevingen zijn vanuit het economische perspectief en welke manieren van ondernemen daarbij horen en daar dienstbaar aan kunnen zijn.
 • Op welke manieren we daar kunnen komen en hoe we die manieren kunnen versnellen.
 • Hoe we alle partijen de mogelijkheden en middelen geven om daaraan bij te dragen

Minstens zo belangrijk is dat we van de resultaten van dat praktijkgericht onderzoek leren en die kennis omzetten in handelingen om de economische, sociale en ecologische transitie te versnellen om te komen tot brede welvaart.
BWNO baseert zich voor het duiden van de brede welvaart de definitie van Nobelprijswinnaar en econoom Amartya Sen: In een sociaal en ecologisch rechtvaardige samenleving heeft “iedereen de vrijheid om te kiezen wat welzijn voor hem/haar/hun is en de mogelijkheden om dat zelf te realiseren.” Dat betekent dus ook dat ondernemerschap een belangrijke rol speelt in het kunnen ontplooien van activiteiten die een bijdragen leveren aan de brede welvaart van de samenleving en het eigen welzijn.

Aan De Circulaire Sprong doen mee:

 • New Economy  –  Godelieve Spaas, lector
 • Sustainable Finance and Accounting  –  Marleen Janssen Groesbeek, lector
 • Netwerken voor een regeneratieve economie  –  Karen Janssen, senioronderzoeker

Andere lectoren en onderzoekers van BWNO zijn:

 • New Marketing  – Kaj Morel, lector
 • Improving Business  – Ton van Kollenburg, lector
 • International Business  – Anna Sabadussie, lector
 • International Business  – Eric Coorens, onderzoeker
 • Sustainable Finance and Accounting  – Tahis Marti, onderzoeker
Logo_Avans_University