Landbouw en voedsel
17 sprong groepen gehonoreerd
Algemeen
17 SPRONG-groepen gehonoreerd
In de 1e ronde van SPRONG zijn 17 onderzoeksgroepen gehonoreerd. Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van…