17 sprong groepen gehonoreerd

17 SPRONG-groepen gehonoreerd

Algemeen
In de 1e ronde van SPRONG zijn 17 onderzoeksgroepen gehonoreerd. Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar…