Dr. ir. A.J. (Jifke) Sol

Jifke Sol is als lector met name voor het MKB in Brabant aanspreekpunt en verbinder voor initiatieven en kennisvragen op het terrein van energietransitie, circulaire economie en sociale innovatie.

Jifke heeft een achtergrond in onderzoek naar succesfactoren en begeleiding bij complexe regionale samenwerkingstrajecten richting duurzaamheid. Ze ziet deze samenwerking als een sociaal innovatief leerproces, waar mensen met vallen en opstaan kleine stapjes verder komen. “De ambitie is om meer circulair te gaan denken, en grondstoffen en energie te beschouwen als bronmateriaal dat meervoudige waarde kan hebben. Circulair denken betekent bijvoorbeeld dat je je afvraagt wat de sociale impact van jouw denken en jouw gedrag is. Circulaire economie kan betekenen dat je niet in winsttermen en bezit denkt, maar in termen van delen en vermenigvuldigen, bijvoorbeeld door medegebruik, zoals nu al plaatsvindt met elektrische deelauto’s. Het is dus anders denken en anders doen.”

‘’Ik besef dat we nog maar aan het begin staan van deze maatschappelijke transitie, tegelijkertijd zie ik al jarenlang de kiemen van nieuwe duurzaamheid om me heen. Ik draag via dit lectoraat met het hele team graag bij aan een impuls om deze kiemen te versterken door onderzoekers, ondernemers, onderwijs en overheden met elkaar te verbinden richting een circulaire toekomst”, aldus Sol.

Leading Lector
Center of Expertise for Sustainable and Circular Transitions
Fontys Hogescholen